Om Norscrap West AS.

Norscrap West AS ble etablert 2. Januar 2002 og har som mål å behandle og gjennvinne alle typer stål og metaller. Selskapet er 100% eiet av Hellik Teigen Group. Selskapet skal være problemløser for industri og offshore virksomhet med vekt på miljøsanering og gjenvinning. I dette ligger blant annet:

Selskapet, med sine 35 årsverk, har hovedbase på Hanøytangen på Askøy ved Bergen. Ved vår avdeling i Rådal (Bergen) og Mongstad (Lindås) har vi mottaks- og omlastingsanlegg for stål og metaller.

Norscrap West AS har et stort antall ulike typer utstyr som også kan flyttes til ulike prosjektsteder etter eventuelt kundens ønske.Norscrap West AS kan dokumentere kvalitetssikringssystemet gjennom blant annet sertifisering i ISO 9001 og ISO 14001.

Oversiktsvideo Hanøytangen